Ochrana osobních údajů – GDPR

1. Úvod

Jako Kateřina Bukovská – Reality s Katkou oceňuji Vaší důvěru. Jsem OSVČ působící ve středočeském kraji a Praze.
Přečtěte si tyto zásady ochrany osobních údajů a udělte souhlas, abyste získali povolení k využívání mých služeb.

2. Shromážděné údaje 

Jsem certifikovaná realitní makléřka Kateřina Bukovská a vytvořila jsem pro Vás tuto webovou stránku. Můj poskytovatel hostingu WEDOS Internet, a.s. dodržuje ochranu osobních údajů. Že jsou Vaše data bezpečně uložena a kompatibilní s GDPR si můžete ověřit na webových stránkách wedos.cz.

ÚDAJE O REGISTRACI – Pokud se zaregistrujete na našem webu, uložím zvolené uživatelské jméno a Vaši e-mailovou adresu a veškeré další osobní informace přidané do Vašeho uživatelského profilu. Osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, upravit nebo smazat (kromě změny uživatelského jména). Správci webových stránek mohou tyto informace také vidět a upravovat. 

Google Analytics na mém webu používám k anonymnímu vykazování využití webu. Nejsou tedy ukládána žádná osobní data. Pokud si přejete odhlásit se od sledování Google Analytics na vašem webu, použijte tento odkaz: Google Analytics Opt-out.

Případy používání osobních údajů

Vaše osobní data budeme používat pouze v těchto případech:

  • Ověření / identifikace uživatele při používání webových stránek;
  • poskytování technické pomoci;
  • zasílání aktualizací našim uživatelům s důležitými informacemi o novinkách / změnách;
  • kontrola činnosti účtů s cílem zabránit podvodným transakcím a zajistit bezpečnost nad osobními údaji našich zákazníků;
  • přizpůsobovat web tak, aby byl Váš zážitek osobnější a poutavější;

3. Rozdělený obsah

Stránky na tomto webu mohou zahrnovat vložený obsah, například videa na YouTube. Vložený obsah z jiných webů se chová přesně stejně, jako kdybyste navštívili druhý web. Tyto weby mohou shromažďovat údaje o Vás, používat soubory cookie, vkládat další sledování třetích stran a sledovat Vaši interakci s vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem. Pokud máte účet a jste přihlášeni k tomuto webu. Níže naleznete seznam služeb, které používáme:

FACEBOOK Doplněk stránky Facebook slouží k zobrazení mé časové osy Facebooku na mém webu. Facebook má své vlastní zásady týkající se souborů cookie a ochrany osobních údajů, nad nimiž nemám žádnou kontrolu. Neexistuje žádná instalace cookies z Facebooku a vaše IP není zasláno na Facebook server, dokud s tím nesouhlasíte. Podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů zde: Facebook Privacy Policy.

YOUTUBE Používám videa YouTube vložená na mém webu. YouTube má své vlastní zásady týkající se souborů cookie a ochrany osobních údajů, nad nimiž nemám žádnou kontrolu. Neexistuje žádná instalace souborů cookie z YouTube a vaše IP se neodesílá na server YouTube, dokud s tím nesouhlasíte. Podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů zde: YouTube Privacy Policy.

4. Cookie

Tento web používá soubory cookie – malé textové soubory, které jsou umístěny na Vašem počítači a pomáhají tak zajistit lepší uživatelský dojem. Soubory cookie se obecně používají k zachování uživatelských preferencí, ukládání informací o věcech, jako jsou nákupní košíky, a poskytování anonymizovaných údajů o sledování aplikacím třetích stran, jako je Google Analytics. Soubory cookie obecně existují, aby vám zpříjemňovaly prohlížení. Můžete však zakázat cookies na tomto webu a na dalších. Nejúčinnějším způsobem je deaktivace souborů cookie v prohlížeči. Doporučujeme navštívit sekci nápovědy Vašeho prohlížeče.

5. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Pokud nejste registrovaným klientem pro naše stránky, neexistují žádné osobní údaje, které si můžeme uchovat nebo zobrazit ohledně sebe.

Pokud jste klientem s registrovaným účtem, můžete k Vašim osobním údajům získat přístup prostřednictvím:

  • správce systému;
  • naši příznivci, když potřebují získat informace o klientských účtech a přístupu,  mají-li poskytnout podporu.

6. S kým sdílím Vaše data ?

Vaše data nesdílím s třetími stranami, nedávám Vaše osobní údaje jako je e-mail, jméno atd. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou partneři, se kterými musíme sdílet omezená data, abychom mohli poskytnout služby, které od nás očekáváte.

7. Jak dlouho uchovávám Vaše data?

Když odešlete podpůrný lístek nebo komentář, jeho metadata zůstanou zachována, pokud nám neřeknete, abychom jej odstranili. Tato data používám, abych Vás mohla rozpoznat a automaticky schválit Vaše komentáře místo toho, abych je držela pro moderování.

Pokud se zaregistrujete na mém webu, ukládám také Vaše osobní údaje do Vašeho uživatelského profilu. Osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, upravit nebo smazat (kromě změny uživatelského jména). Správci webových stránek mohou tyto informace také vidět a upravovat.

8. Zabezpečení webu

Na mém webu používám protokol SSL / HTTPS. Toto šifruje naši komunikaci uživatelů se servery, takže osobní identifikovatelné informace nejsou bez povolení zachyceny / ukradeny třetími stranami.

V případě narušení dat správci systému neprodleně podniknou všechny potřebné kroky k zajištění integrity systému, kontaktují postižené uživatele a v případě potřeby se pokusí obnovit hesla.

9. Vaše práva týkající se dat

Základní práva

Pokud máte zaregistrovaný účet na tomto webu, nebo jste zanechali komentáře, můžete požádat o exportovaný soubor osobních údajů, které uchováváme. Včetně dalších údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o vymazání všech uložených osobních údajů. To nezahrnuje žádná data, která jsme povinni uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní účely. Stručně řečeno, nemůžeme vymazat data, která jsou nezbytná pro to, abyste byli aktivním zákazníkem (tj. Základní informace o účtu, jako je e-mailová adresa). Pokud si přejete, aby byla všechna Vaše data vymazána, nebudeme Vám moci poskytovat žádnou podporu, ani jiné služby související s produkty.

V budoucnosti s GDPR usilujeme o podporu standardu GDPR. Web Reality s Katkou umožňuje obyvatelům Evropské unie využívat její službu. Záměrem Kateřiny Bukovské – Reality s Katkou je proto vyhovět evropskému obecnému nařízení o ochraně údajů. Více informací naleznete zde: EU GDPR Information Portal.

10. Webové stránky třetích stran

Kateřina Bukovská – Reality s Katkou a wedos.cz můžou na tento web zveřejňovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky třetích stran nejsou Kateřinou Bukovskou – Reality s Katkou kontrolovány z hlediska ochrany soukromí nebo zabezpečení. Všechny odkazy na sdílení sociálních médií zobrazené buď jako textové odkazy, nebo ikony sociálních médií Vás nepřipojí k žádné přidružené třetí straně, pokud na ně výslovně nekliknete.

Kateřina Bukovská – Reality s Katkou a wedos.cz nenese žádnou odpovědnost za informace shromážděné nebo použité jakýmkoli inzerentem nebo webovou stránkou třetí strany. Přečtěte si, prosím, zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky pro každý web, který navštěvujete prostřednictvím odkazů třetích stran.

11. Zveřejnění údajů pro právní účely

Někdy může být pro právní účely nezbytné, aby Kateřina Bukovská – Reality s Katkou a wedos.cz zveřejnil Vaše informace v reakci na žádost vládní agentury nebo soukromého účastníka řízení. Souhlasíte s tím, že můžeme Vaše informace sdělit třetí straně, pokud se v dobré víře domníváme, že je žádoucí, aby tak učinili pro účely občanskoprávního řízení, trestního vyšetřování nebo jiné právní záležitosti.

V případě, že dostaneme předvolání ovlivňující Vaše soukromí, můžeme se rozhodnout, že vás upozorníme na příležitost podat návrh na zrušení předvolání, nebo se jej pokusíme zrušit sami, ale nejsme povinni to udělat. Můžeme Vám také aktivně nahlásit a poskytnout Vaše informace třetím stranám, pokud se domníváme, že je rozumné tak činit z právních důvodů, jako je naše přesvědčení, že jste se účastnili podvodných činností.

Osvobozujete nás od jakýchkoli škod, které mohou vzniknout nebo se týkají poskytnutí Vašich informací, na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo soukromých stran. Jakékoli předávání osobních údajů pro právní účely bude provedeno pouze v souladu se zákony země, ve které máte trvalý pobyt.

12. Změny a úpravy

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Změníme-li tyto zásady ochrany osobních údajů, tuto stránku odpovídajícím způsobem aktualizujeme a požadujeme, abyste přijali změny, abyste mohli nadále používat mé služby.